Odlaganje odpadkov odlaganje odpadkov je …

Datum:
5. 08. 2016

Kategorija:
Aktualno Facebook

Odlaganje odpadkov

odlaganje odpadkov je najdražji način ravnanja z odpadki in tudi najbolj obremenjujoč za okolje. V kolikor odpadke ločeno zbiramo jih lahko kasneje predelamo, recikliramo in ponovno uporabimo. Pri nas odpadke sproti ločimo, papirno oz. kartonsko embalažo pa odpeljemo na zbirno mesto. Z zbranimi sredstvi od prodaje pomagamo gospodu Danilotu, ki ima tako nizke prejemke, da se le s težavo prebija iz meseca v mesec.