Odpiramo vrata in srce za tiste, ki to najbolj potrebujejo

socialna-trgovina

Kdo smo?

 

Vizija

Socialna trgovina Sotra ni usmerjena k ustvarjanju lastnega dobička, temveč teži k izboljšavi in koristi za širšo družbeno okolje. Ustvariti želimo model socialne trgovine, ki bo zadoščal vsem pogojem zakonodaje in ga bo mogoče implementirati na celotnem slovenskem ozemlju ter tako omogočiti socialno ogroženim skupinam dostojno življenje. Z usposobljenimi in strokovnimi sodelavci želimo širiti prepoznavnost socialne trgovine Sotra, z individualnim pristopom ter potrebnimi informacijami, ki jih bodo kupci deležni na info točki, pa želimo pomagati ljudem, ki to pomoč potrebujejo.

Poslanstvo

Poslanstvo socialne trgovine je, socialno ogroženim ljudem omogočiti dostop do osnovnih prehrambnih izdelkov po primerni ceni. S tem ustvarjamo in soustvarjamo pogoje za kakovost življenja v novih okoliščinah. Z izvedbo projekta bomo usposobili in zaposlili ljudi iz ranljivih skupin, zato je poslanstvo tudi kreiranje okolja, ki dopušča razvoj osebnih potencialov, kompetenc in ustvarjanje dodane vrednosti skupnosti.

Socialna trgovina

Socialna trgovina SOTRA bo poleg omogočanja nakupov ljudem iz ranljivih skupin omogočala tudi zaposlitev. Ti ljudje so zaradi slabe ekonomske situacije prikrajšani na različnih področjih, tako na področju zdravstva kot izobrazbe in zaposlitve. Z zaposlitvijo jim bomo pomagali ohraniti občutek dostojanstva in vrednosti ter vsaj malo doprinesli k izboljšanju njihovega socialnega stanja. S tovrstno trgovinsko dejavnostjo pa izkazujemo tudi javni interes, saj posledično prispevamo k večji kakovosti življenja ljudi in bivanja v okolju.