Za nakupovanje v Sotri je potrebno pridobiti nakupovalno kartico.

V trgovini lahko nakupujete le z nakupovalno kartico Sotra. Ob oddaji prijavnega obrazca in predložitvi ostalih dokazil jo boste prevzeli v trgovini Sotra oziroma vam jo lahko pošljemo tudi po pošti. Aktivirala se bo ob vašem prvem nakupu. Kartico lahko pridobite, če vaš osebni mesečni dohodek ne presega 490 €. Za izdelavo kartice bomo na vpogled potrebovali dokument, s katerim boste izkazali višino svojih dohodkov.

Kako pridobite nakupovalno kartico

pridobite-potrdila
Pridobite dokazilo
izpolnite-prijavnico
Izpolnite pristopni obrazec
opravite-prijavo
Opravite prijavo
prejmete-izkaznico
Prevzemite kartico

Pridobite dokazilo

Pridobite eno izmed dokazil, ki izkazujejo višino vašega osebnega dohodka:

 • odločba Centra za socialno delo,
 • potrdilo o višini pokojnine,
 • potrdilo o prejemanju denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,
 • potrdilo o višini osebnih dohodkov (plačilna lista),
 • druga dokazila, ki izkazujejo, da vaš osebni dohodek ne presega 450 €.

Izpolnite pristopni obrazec

Izpolnite spletni pristopni obrazec in nam ga pošljite po pošti ali ga prinesite ob prvem obisku trgovine. Pristopni obrazec lahko najdete tudi v predstavitveni zloženki, ki je na voljo pri izbranih partnerjih projekta.
Podpis pristopnega obrazca velja tudi kot vaša izjava oz. strinjanje, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja, ter da jih v celoti sprejemate.

Opravite prijavo

Prijavo opravite na blagajni oziroma info točki v trgovini Sotra.
Za izdelavo nakupovalne kartice bomo potrebovali vaš osebni dokument s fotografijo, izpolnjen pristopni obrazec in dokazilo, iz katerega bo razvidna upravičenost do nakupa.

Prijavo lahko opravite na blagajni oziroma info točki v trgovini.
Za izdelavo kartice Sotra bomo na vpogled potrebovali dokument, iz katerega bo razvidna upravičenost do nakupa.
Ostali podatki, ki jih potrebujemo ob prijavi, so:

 • ime in priimek upravičenca,
 • datum rojstva upravičenca,
 • naslov (šifrant poštnih številk zaradi statistike),
 • imena in priimki vzdrževanih družinskih članov in sorodstveno razmerje (zaradi povečanja limita nakupa),
 • dokazilo, ki izkazuje upravičenost nakupa in iz katerega je razvidno trajanje upravičenosti do nakupa.

Osebne podatke bomo skrbno varovali ter pri tem upoštevali omejitve iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 94 z dne 16.10.2007– uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1-UPB1), Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) ter drugih zakonov, ki urejajo to področje.

Prevzemite kartico

Nakupovalno kartico Sotra boste lahko prevzeli ob prijavi v trgovini Sotra, lahko pa vam jo pošljemo tudi po pošti. Aktivirala se bo ob vašem prvem nakupu v trgovini Sotra.

Omejitve pri nakupu

Da bi preprečili zlorabe in nemoteno uresničevali osnovno poslanstvo socialne trgovine, izboljšali kupno moč ter povečali dostopnost prehrambnih dobrin vsem pomoči potrebnim osebam, je višina nakupov omejena:

 • časovno: na obdobje enega tedna oz. meseca, odvisno od razpoložljivosti zalog;
 • vrednostno: 80 € na mesec oz. 20 € na teden (odvisno od razpoložljivosti zalog). Vrednost nakupa se lahko poveča za vsakega vzdrževanega družinskega člana za 10 € na teden oz. 40 € na mesec.
 • Količinsko, kar je odvisno od razpoložljivosti zalog: količinska omejitev nakupa mleka je na primer 12 l mleka na osebo/mesec (povprečna mesečna poraba mleka na osebo v Sloveniji je 6 l).

Omejitev nakupa se bo spreminjala in bo odvisna od razpoložljivosti zalog. Omejitve so potrebne zaradi vzdrževanja ponudbe ter preprečitve prekomernega nakupovanja in eventualne preprodaje. Višina količinske omejitve je določena na osnovi povprečne mesečne porabe živil na prebivalca, ki smo jo pridobili na Statističnem uradu RS ter iz podatkov o povprečnih dnevnih nakupih potrošnikov.